Statens vegvesen undersøker alvorlige hendelser for å finne årsaker og iverksette tiltak slik at lignende hendelser ikke skjer igjen. Hva kan byggherre, entreprenører og prosjekterende bidra med for å hindre lignende ulykker?

Dialogmøte 28. januar 2019

Sted: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Brynsengfaret 6 A, Oslo
Tid: 28. januar 2019 kl. 08.30–11.00