Prosjekteringsarbeid er kompetansegivende og utviklende, og dette arbeidet danner et grunnlag for å utføre etatens øvrige oppgaver; kontroll og godkjenning av bruprosjektering; drift og vedlikehold av bruer; samt utvikling av regelverk på bruområdet.

Prosjektering av store og utfordrende bruprosjekter er dessuten viktig for å kunne rekruttere unge og dyktige ingeniører til brumiljøet.

I rollen som prosjekterende er Statens vegvesen involvert i flere store prosjekter.

Kontaktperson: seksjonssjef Bjørn Isaksen

Dolmsundbrua

Bru på Fv. 714 i Sør-Trøndelag. Fritt frambyggbru (FFB-bru) med hovedspenn på 190 meter og totallengde 462 meter. Åpnet juni 2016.

DolmsundbruaDolmsundbrua. Foto: Erling Skjervold

Kåfjordbrua

Bru på E6 i Finnmark. Skråstagbru med ett tårn og hovedspenn på 149,5 meter. Åpnet desember 2013.

KåfjordbruaKåfjordbrua. Foto: Kaj Helge Helgesen

Dalsfjordbrua

Bru på Fv. 609 i Sogn og Fjordane. Hengebru med hovedspenn på 523 meter. Åpnet desember 2013.

DalsfjordbruaDalsfjordbrua. Foto: Kristian Berntsen

Hardangerbrua

Bru på Rv. 13 i Hordaland. Norges lengste hengebru med hovedspenn på 1310 meter. Åpnet august 2013.

HardangerbruaHardangerbrua. Foto: Geir Brekke

 Tana bru

Bru på E6 i Finnmark. Skråstagbru med ett tårn og hovedspenn på 190 meter. Planlagt oppstart av byggearbeider høsten 2016.