Kursmaterialet er stort sett tilsvarende det som ble gjennomgått i kursene i 2015/2016.