Webinar-serie for gjennomgang av revidert vegnormal N400 Bruprosjektering som ble gjort tilgjengelig i digitalt format 1. januar 2022.

Presentasjonene fra webinarene er nå tilgjengelig som PDF.

Webinar 1

28. mars kl. 10.00–11.00

Last ned presentasjoner

Webinar 2

1. april kl. 09.00–10.00

Last ned presentasjoner

Webinar 3

4. april kl. 10.00–11.00

Last ned presentasjon

Webinar 4

8. april kl. 09.00–10.00

Last ned presentasjoner

Webinar 5

20. april kl. 13.00–14.00

Last ned presentasjon

Webinar 6

26. april kl. 13.00–14.00

Last ned presentasjon

Webinar 7

4. mai kl. 13.00–14.00

Last ned presentasjoner

Webinar 8

6. mai kl. 10.00–11.00

Last ned presentasjon

Kurs og konferanser