Håndboka er utarbeidet i samarbeid mellom Betongelementforeningen og Statens vegvesen, og de forhåndsgodkjente brubjelkene legger til rette for en forutsigbar, rasjonell og effektiv prosess i bruken av prefabrikkerte bruer i Norge.

Håndboka med vedlegg finner du på www.vegvesen.no/handboker