Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Håndbok V426 gir teknisk veiledning om bruk av forhåndsgodkjente brubjelker.

Håndboka er utarbeidet i samarbeid mellom Betongelementforeningen og Statens vegvesen, og de forhåndsgodkjente brubjelkene legger til rette for en forutsigbar, rasjonell og effektiv prosess i bruken av prefabrikkerte bruer i Norge.

Håndboka med vedlegg finner du på www.vegvesen.no/handboker