Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har utviklet standardiserte tegningssett og modeller av ferjekaibruer til bruk som grunnlag for modellbasert prosjektering av ferjekaier i det offentlige vegnettet.

Tegninger og beregninger av ferjekaibruene er kontrollert i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering, og tegningene er godkjent til bruk som grunnlag for prosjektering av ferjekaier. Håndbok V433 gir veiledning til bruk av standard ferjekaibrutegninger i det enkelte prosjekt.

Håndboka med vedlegg finner du på www.vegvesen.no/handboker