Revidert versjon av håndbok R410 Kabler til henge-, skråstag- og buebruer er nå gjort tilgjengelig på www.vegvesen.no/handboker. Håndboka erstatter håndbok R410 Kabler til hengebruer, Tekniske spesifikasjoner (2008).