Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Eksempel på gjennomføringsplan og beskrivelse av fagmodell er nå revidert.

Dokumentene er laget som eksempler til bruprosjekterende for hjelp til utarbeidelse av gjennomføringsplan og beskrivelse av fagmodell. Ved denne revisjonen (23.08.2019) er enkelte krav ytterligere spesifisert og nye kapitler er lagt inn. En detaljert beskrivelse av endringene finnes i revisjonsloggen til dokumentene. Eksemplene kan lastes ned fra siden Modellbasert prosjekteringskontroll.