Modellbasert prosjekteringskontroll og tilhørende menyvalg er revidert. Særlig krav til modellen er ytterligere spesifisert med tanke på struktur på modellen, objektinformasjon, detaljeringsgrad, status og revisjoner og som bygd- dokumentasjon. Det er ikke gjort endringer i relevante nedlastinger under «Last ned».

Henvendelser, tilbakemeldinger og spørsmål kan sendes til BIM-BruVdt@vegvesen.no