Under kontroll og godkjenning er det nå publisert informasjon og føringer for modellbasert prosjekteringskontroll av bruer og andre bærende konstruksjoner. Her finnes en oversikt over generelle krav du som prosjekterer må ha på plass for å få gjennomført en modellbasert kontroll hos Vegdirektoratet. Oversikten blir oppdatert fortløpende ettersom vi tilegner oss mer kunnskap og erfaring.