Retningslinjer og veiledning for bruer og ferjeleier med tegningssett.

V425 – tegninger av forhåndsgodkjente prefabrikkerte kulvertelementer

V426 – tegninger av forhåndsgodkjente prefabrikkerte brubjelker 

V427  – forhåndsgodkjente tegninger til bruk som grunnlag for utskifting av bruplate på eksisterende bruer

V433 – standardiserte tegningssett og modeller av ferjekaibruer til bruk som grunnlag for modellbasert prosjektering av ferjekaier i det offentlige vegnettet

Andre relevante retningslinjer og veiledninger

Se vegvesen.no/handboker

R762 Prosesskode 2 Standard beskrivelse for bruer og kaie
R410 Kabler til henge-, skråstag- og buebruer
R411 Bruforvaltning riksveg
V412 Bæreevneklassifisering av bruer, laster
V413 Bæreevneklassifisering av bruer, materialer
V425 Prefabrikkerte kulverter – Elementtegninger
V426 Prefabrikkerte brubjelker
V431 Ferjekai – prosjektering
V432 Ferjekai – Elektrohydrauliske styresystemer
V433 Ferjekai – Standard ferjekaibrutegninger 
V440 Bruregistrering
V441 Bruinspeksjon 
V460 Beredskapsbruer
V461 Beredskapsbruer, Elementoversikt