Statens vegvesen har utarbeidet maskinlesbar V440. Interesserte kan få tilgang til denne.

V440-klassifiseringen (bruregistrering) finnes som ontologi i to varianter, som kan implementeres for utviklere av ulike softwareløsninger.

v440-owl.ttl (vegdata) inneholder klasser, klassetaksonomi (rdfs:subClassOf) samt kodelister med innhold

v440-brudata-owl.ttl (vegdata) inneholder definisjoner av egenskaper i henhold til kapitell 7 (Brudata) samt egenskapene sin knytning til klassene i v440-owl.ttl.

Beskrivelse av ontologiens oppbygning (GitHub)