Det jobbes med å innarbeide tjenesten i NADAG. Fram til denne løsningen er på plass kan tjenesten åpnes ved hjelp av andre kartprogram.

WMS-info (Må åpnes i et kartprogram)

https://www.vegvesen.no/kart/ogc/rapportweb_1_0/ows

Kartlag: Rapportwebgeoteknikk

Tegnforklaringer

Hver rapport kan gjenfinnes som et punkt i kartet, med tilhørende metadata.

Begrensninger

Statens vegvesen holder på å fylle databasen med rapporter. For å få oversikt over andre aktuelle rapporter i området må Statens vegvesen fortsatt kontaktes.

Det kan forekomme feilregistreringer i datasettet og i geotekniske rapporter. Statens vegvesen er ikke ansvarlig for videre bruk av dataene. Ved bruk av data skal det henvises til rapport/dataeier. Det tas forbehold om at den som mottar rapporten(e) må foreta en selvstendig geoteknisk vurdering for sitt byggeprosjekt. Konklusjoner i rapportene gjelder bare for det aktuelle vegprosjektet basert på datidens regelverk. 

Tilgang til rapporter 

Til å begynne med vil det ikke være mulig å hente ut rapporten direkte fra kartet. For å få tilgang til rapporter ta kontakt med Statens vegvesens dokumentasjonssenter. Legg ved informasjon om aktuelle Dokument-ID som det ønskes tilgang til. 

Kontakt:

Ta kontakt med Statens vegvesen.