Statens vegvesens rapporter innen fagområdene geoteknikk, geofysikk og miljøgeoteknikk er lagt inn i NADAG. Rapportene kan også åpnes i et kartprogram. Det jobbes med å kvalitetssikre data slik at vi etter hvert kan innarbeide flere fagområder, som geologi, i tjenesten.

WMS-info (Må åpnes i et kartprogram)

https://www.vegvesen.no/kart/ogc/rapportweb_1_0/ows

Kartlag: Geoteknikk, geofysikk, miljogeoteknikk

Tegnforklaringer

Hver rapport kan gjenfinnes som et punkt i kartet, med tilhørende metadata.

Tegnforklaring Geo

Begrensninger

Det kan forekomme feilregistreringer i datasettet og i geotekniske rapporter. Statens vegvesen er ikke ansvarlig for videre bruk av dataene. Ved bruk av data skal det henvises til rapport/dataeier. Det tas forbehold om at den som mottar rapporten(e) må foreta en selvstendig geoteknisk vurdering for sitt byggeprosjekt. Konklusjoner i rapportene gjelder bare for det aktuelle vegprosjektet basert på datidens regelverk.

I følgende tidligere fylker er vi ikke ferdige med å kvalitetssikre geotekniske data: Buskerud, Vestfold, Telemark, Nord-Trøndelag og Troms. I disse fylkene må Statens vegvesen kontaktes for å få tilgang til rapporter.

Tilgang til rapporter 

For å få tilgang til rapporter som ikke finnes i tjenesten ta kontakt med Statens vegvesens dokumentasjonssenter. Det er fint om du legger ved et kartutsnitt over området du ønsker rapporter fra, da går det raskere å hjelpe deg. Dersom du vet hvilke Dokument-ID du trenger tilgang til er det fint om du opplyser om dette.

Kontakt

Ta kontakt med Statens vegvesen.