I 2010 fikk Statens vegvesen lagd en informasjonsfilm som viser arbeidsgangen for vanlige spuntarbeider i Nore.

Filmen er laget i samarbeid med Norfilm AS og kan være til glede for både nye og erfarne kontrollingeniører som skal følge opp spuntarbeider på Statens vegvesens prosjekter.

Oppbyggingen av filmen følger arbeidsprosessene til spuntarbeider på samme måten som Vegvesenets håndbok R762 «Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier». Kommentarene i filmen er ment som veiledning. Filmen inneholder mange tips, men forklarer ikke alle punktene i prosesskoden. Vi anbefaler derfor å ha prosesskode 2 (HB R762) tilgjengelig mens du ser filmen. Håndboken kan du laste ned her.

Vi gjør oppmerksom på at filmen tar utgangpunkt i 2010-utgaven av R762 og kan derfor ha noen feil i forhold til dagens utgave av håndboken.

Vi håper dere vil ha nytte av filmen.

Informasjonsfilm fra 2010 som viser arbeidsgangen for vanlige spuntarbeider i Norge. Video: Statens vegvesen/Norfilm.
Sist oppdatert: