E8 gjennom Lavangsdalen er Nord-Norges mest trafikkerte, skredutsatte veg. Etter skredet i slutten av mars i år, har Statens vegvesen laget en plan for hvordan de enda bedre kan sikre trafikken på innfartsvegen til Tromsø mot skred. På kort sikt betyr det at Vegvesenets geologer oftere enn før skal i lufta med helikopter for å teste snømasser og løse ut potensielle skred med trykkbølger fra en Daisybell-klokke, slik de var i forkant av stormen natt til fredag.

Vegen stengt i korte perioder

Da er det ikke bare de 4000 daglige bilistene som må være oppmerksom på at vegen kan bli stengt i korte perioder. Statens vegvesen trenger også hjelp fra skikjørere i Tromsø.

- Noen dager kommer vi til å be folk om å velge et annet turmål enn akkurat der vi skal jobbe, og da skal vi både varsle godt på forhånd. Siden vi trenger flyvær og god sikt, kan det være greit å være oppmerksom på at vi kan aksjonere på relativt kort varsel. Vi har strenge rutiner, før vi starter jobben kontrollerer vi områdene grundig både fra bakken og lufta, sier geolog Andreas Persson i Statens vegvesen.

Både helikopteret og annet utstyr trenger plass for å komme til, så Persson ber også om at parkeringslommene i Lavangsdalen ikke blir tilskuerplass de dagene Vegvesenet varsler at de skal i lufta.

Statens vegvesen håper de kan få bruke parkeringsplassene i Lavangsdalen til helikopter og utstyr. Statens vegvesen håper de kan få bruke parkeringsplassene i Lavangsdalen til helikopter og utstyr.

Vil jobbe forebyggende

Statens vegvesen har identifisert særlig fire punkt i Lavangsdalen der potensialet er størst for at skred fra fjellsidene kan nå vegen: Hestvollan, Sarasteinen, Stortind og Storskreda. På den fire kilometer lange strekningen forbi disse punktene kommer et skred på vegen, eller like ved vegen, i gjennomsnitt hvert tredje år. Rundt hvert av disse områdene har geologene definert en sikkerhetssone som må være uten folk for at de skal kunne teste snømassene, og eventuelt løse ut skred, med trykkbølger fra helikopter. Statens vegvesen har brukt denne metoden i skredsikringen stadig oftere de siste årene, med god erfaring.

- Noen ekstra hensyn må vi likevel ta i Lavangsdalen. Det ene er at vi skal jobbe langs en så trafikkert veg, og derfor skal gjøre vårt ytterste for å gjøre stengetida så kort som mulig. Nettopp fordi vegen er så viktig og så sårbar skal vi også jobbe forebyggende, det vi si at vi skal ta ned snømengder før skredfaren blir for stor. Det betyr også at vi også skal i lufta på klarværsdager der mange kan vurdere Lavangsdalen som et aktuelt turmål, sier Persson.

En Daisybell under helikopteret har med seg både hydrogen og oksygen. Når blandingen antennes, utløses det en eksplosjon som kan få svake snølag til å kollapse.En Daisybell under helikopteret har med seg både hydrogen og oksygen. Når blandingen antennes, utløses det en eksplosjon som kan få svake snølag til å kollapse.

Skredkveld på Driv

- Vi kjenner oss trygge på at samarbeidet med byens toppturentusiaster kommer til å gå bra. Dette er folk som vet at vi må ta hensyn til naturen, for den tar ikke hensyn til oss. Da forstår de hvorfor vi noen dager må jobbe i Lavangsdalen for å sikre vegen mot skred. Gevinsten med å stenge vegen en kort stund er at vi senker sannsynligheten for at naturlige skred skal treffe vegen mens den er åpen, sier Persson.

For å fortelle mer om planene for å sikre E8 mot skred i Lavangsdalen, skal Persson og hans kolleger være med på skredseminar på Driv i neste uke. Der presenterer Vegvesenet også aktuelle forskingsprosjekt på skred og skredsikring i Nord-Norge, ett fra Kattfjordeidet og ett i Holmbuktura i Ullsfjorden. Vegdirektoratet har pekt ut regionen som en av to spesialistregioner på skred, en rolle som gir Vegvesenet i nord spisskompetanse på skred og skredsikring.

Radar neste sesong

Neste steg i Vegvesenets skredplan for Lavangsdalen er å etablere en radar som overvåker fjellsidene og registrerer snømasser i bevegelse. Denne radaren kan knyttes til trafikklys eller bommer som automatisk stenger vegen ved skred. Statens vegvesen planlegger også mer omfattende og permanente skredsikringstiltak, som å utbedre og supplere skredvollene og bremsekjeglene langs E8 i Lavangsdalen.

FAKTA:

  • Hvert døgn kjører om lag 4000 biler på E8 gjennom Lavangsdalen. Vegen blir stengt i korte perioder på inntil 3o minutter mens Statens vegvesen tester snømasser og utløser potensielle skred med Daisybell.
  • En Daisybell er ei klokke som henger under helikopteret, bare noen meter over de ustabile snømassene.
  • Klokka bærer hydrogen og oksygen, og en gnist antenner en eksplosjon i blandinga mellom disse to gassene.
  • Svake lag i snødekket kollapser under trykket fra eksplosjonen, som kan utløse skred ved ustabile snøforhold.

For mer informasjon:

Geolog Andreas Persson: 974 07 901/andreas.persson@vegvesen.no