Statens vegvesen rapport nr. 510 (Gode løsninger for vann- og frostsikring i tunneler: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015) gir en orienterende beskrivelse med tilhørende tegninger av tre hvelvkonstruksjoner; nettarmert sprøytebetong med nedre føringskant i betong, nettarmert sprøytebetonghvelv med veggelementer og betongelementhvelv. Den første hvelvløsningen i tunneltverrsnitt T9,5 og de to andre i tunneltverrsnitt T10,5.

Rapporten er utarbeidet som et hjelpemiddel for de prosjekterende og er ikke en mal. Ved bruk av rapporten må innhold sjekkes opp mot gjeldende regelverk.

 

Vedlegg til Statens vegvesen rapport nr. 510 i pdf-format:

Tegningsliste

PE-hvelv med føringskant av betong tunneltverrsnitt T9,5 (original) 

PE-hvelv med føringskant av betong tunneltverrsnitt T9,5 (revidert 13.02.2017)

PE-hvelv med veggelementer tunneltverrsnitt T10,5 (original)

PE-hvelv med veggelementer tunneltverrsnitt T10,5 (revidert 13.02.2017)

Betongelementhvelv tunneltverrsnitt T10,5 (original)

Betongelementhvelv tunneltverrsnitt T10,5 (revidert 13.02.2017)

 

Vedlegg til Statens vegvesen rapport nr. 510 i dwg-format

 

PE-hvelv med føringskant av betong tunneltverrsnitt T9,5

J100

Oversikt, detaljer

J101

Detaljer

J102

Føringskant, detaljer

J103

Supplerende membran ved tverrsnittsendring. Prinsipp, montasje

J104

Innfesting av ventilatorer

J105

Trekkerørsføring til tekniske installasjoner

J106

Innfesting av bjelker for skilt og annet utstyr (original)

J106

Innfesting av bjelker for skilt og annet utstyr (revidert 13.02.2017)

J107

Brannseksjonering, brannsperrer

J110

Tilslutning av PE-hvelv mot portaler. Detaljer

 

PE-hvelv med veggelementer tunneltverrsnitt T10,5

J200

Veggelementer. Oversikt, detaljer

J201

PE-hvelv. Oversikt, detaljer

J202

Detaljer PE-hvelv, dilatasjonsfuger

J203

Supplerende membran ved tverrsnittsendring. Prinsipp, montasje

J204

Innfesting av ventilatorer

J205

Trekkerørsføring til ventilatorer. Detaljer

J206

Trekkerør til skilt

J207

Trekkerør til fartsgrenseskilt

J208

Trekkerør til rømningslys. Prinsipp, detaljer (original)

J208

Trekkerør til rømningslys. Prinsipp, detaljer (revidert 13.02.2017)

J209

Spregningsplan nødstasjoner

J210

Nødstasjoner, detaljer

J211-J213

Trekkekum TK1, TK2 og TK3 (original)

J211-J213

Trekkekum TK1, TK2 og TK3 (revidert 13.02.2017)

J214

Rørkryss, detaljer. Trekkerør til kabelstige v/nødstasjoner

J215

Innfesting av bjelke for skilt og annet utstyr (original)

J215

Innfesting av bjelke for skilt og annet utstyr (revidert 13.02.2017)

J216

Brannseksjonering.Brannsperrer

J217

Tilslutning av hvelv mot portaler. Oversikt

J218

Tilslutning av hvelv mot portaler. Detaljer (original)

J218

Tilslutning av hvelv mot portaler. Detaljer (revidert 13.02.2017)

J220

Veggelement. Armering, detaljer

 

PE-hvelv med veggelementer tunneltverrsnitt T10,5

J1050

Veggelementer, detaljer

J1051

Takelementer, detaljer

J1060

Prinsippskisse montering av hvelv i nisjer, og ved breddeutvidelser

J1075

Brannseksjonering i tunnel. Brannsperrer

J1100

Sprengningsplan nødstasjoner

J1101

Nødstasjoner, detaljer

J1102

Innfesting av ventilatorer

J1103

Trekkerørsføring til ventilatorer

J1104

Innfesting av bjelker for skilt og annet utstyr

J1105

Diverse trekkerør til skilt

J1116

Trekkerørsføring til rømningslys. Prinsipp, detaljer

J1150-J1152

Trekkekum TK1, TK2 og TK3 (original)

J1150-J1152

Trekkekum TK1, TK2 og TK3 (revidert 13.02.2017)

J1155

Rørkryss, detaljer. Trekkerør til kabelstige v/havarinisjer

J1160

Tverrforbindelser. Oversikt rømningskulvert (original)

J1160

Tverrforbindelser. Oversikt rømningskulvert (revidert 13.02.2017)

J1162

Tverrforbindelser. Rømingskulvert. Snitt, detaljer

J1163

Tverrforbindelser. Brannvegg. Snitt og detaljer

J1164

Tverrforbindelser. Skiver for innfesting av veggbolter. Oversikt, detaljer

J1200

Oversikt tekniske anlegg, Eksempel

J1201

Tilslutning av hvelv mot portaler, detaljer