I følge håndbok R761 Prosesskode 1 Standard beskrivelse for vegkontrakter (PDF), prosess 23.2 Bolter og 33.2 Sikringsbolter, skal bergsikringsbolter av annen stålkvalitet enn B500NC i henhold til kravene i NS 3576-3, eller som har mindre diameter enn 20 mm, eller som ikke er kamstål, være typegodkjent av Vegdirektoratet.

Bestemmelsen betyr i praksis at alle typer bolter som ikke er innstøpte kamstålbolter av stålkvalitet B500NC, eller endeforankrede bolter med limpatron av stålkvalitet B500NC, må typegodkjennes. Kombinasjonsbolter må derfor også godkjennes, selv om stålet er B500NC, siden de har et gysesystem som kan påvirke boltens virkemåte.

Liste over godkjente bolter til permanent bergsikring (PDF)

Søk typegodkjenning

Krav og prosedyre for typegodkjenning av bergsikringsbolt (PDF)

Søknaden merkes med saksnummer: 15/224698 og sendes Statens vegvesen.