I Vegkart kan du se data fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) i nettleseren din.

Bruk søkefeltet i Vegkart til å få opp data om utstyr, fartsgrenser, ulykker, trafikkmengde eller noen av de andre flere hundre datatypene. Alle data langs vegnettet kan vises i kartet eller lastes ned (csv- eller Excel-fil).

Vegkart-tjenesten med søkefelt. Skjermbilde: Statens vegvesen
NVDB vegkart søkefelt

Søk kan gjøres innenfor kartutsnitt, kommune, fylke eller langs en vegstrekning. I høyre meny kan du også studere  Datakatalogen for å se hvilke egenskaper som kan knyttes til de ulike datatypene.

Vegkart henter sine data fra det nye NVDB API-et, som vi lanserte 27. februar 2013. Alle som vil programmere sine egne løsninger kan bruke dette API-et. Sammen med data langs vegen får du også med data om vegnettet for akkurat den strekningen som er relevant for søket ditt. Det du (foreløpig) ikke får via API-et er et vegnettet som henger sammen og er navigerbart.

Både vegkart og NVDB API er såkalte beta-tjenester. Det vil si at de kan tas i bruk, men det skjer fremdeles mye finpuss og utvikling. Mer informasjon finner du utviklingsbloggen vår.

For den som vil programmere selv har vi lagt ut beskrivelse av åpne datasett og API-er på nettstedet Data fra Statens vegvesen (dataut.vegvesen.no). Data gjøres tilgjengelig etter Norsk lisens for offentlige data.

Kontaktinformasjon

Alle henvendelser kan sendes gjennom vårt kontaktskjema, eller via e-post til