Vegdirektoratet har tolket tunnelsikkerhetsforskriftenes krav om overvåknings- og branndeteksjonssystemer.