Vegtunneler er vanligvis minst like sikre som eller sikrere enn tilsvarende vegstrekninger i fri luft uten vegkryss, avkjørsler, gang- og sykkeltrafikk. Vegtunneler fortjener likevel spesiell oppmerksomhet fra et trafikk­sikkerhetsperspektiv, spesielt undersjøiske og andre med høy stigningsgrad, blant annet på grunn av katastrofepotensialet ved brann.

Sikkerhetsutstyr og brannkrav til tunneler er nedfelt i håndbok N500 Vegtunneler.


Kontaktperson brannsikkerhet:

Harald Buvik: harald.buvik@vegvesen.no