Runehamartunnelen er en 1550 m lang vegtunnel og har et tverrprofil på ca. 55 m2. Den ligger ca. 10.min fra Åndalsnes sentrum. Tunnelen har asfaltdekke og tradisjonell pukket drensgrøft på hver side. Den er oppgradert med tilstrekkelig strømforsyning som både dekker bygningsmessige fasiliteter inkl. kontor/møtelokale/tele-data og fullgod ventilasjon i tunnelen. Videre er det etablert permanent vannforsyning for bruk til slukkeforsøk. Tunnelen er fysisk avstengt for omverdenen fra begge sider. Adkomst fra øst skjer via port ca. 100 m inne i Innfjordtunnelen.

 

Tunnelens beliggenhet, lengde og utforming gjør den særdeles egnet til forskningstunnel og den har hovedsakelig vært benyttet til fullskala brannforsøk og til opplæring i forbindelse med praktiske tunnelseminarer kommunale brannvesen.

 

Kontaktperson for Runehamartunnelen: harald.buvik@vegvesen.no