De fleste tunneler i Norge bygges i solide bergarter og den mest benyttede drivemetoden er boring og sprengning. Bergsikringen består som regel av en kombinasjon av bolter, sprøytebetong og sikringsbuer. Etter at tunnelen er ferdig drevet, sikres den mot vann og frost.