Vegtunneler skal sikres mot vann og is. Lekkasjer i vegg og heng samles opp ved at det monteres en vanntett avskjerming/hvelv som fører vannet ned til grøft og ut av tunnelen. Ved  frostmengder over F10 8000 h°C skal hvelvet frostisoleres.

Krav til vann- og frostsikringshvelv er gitt i håndbok N500 Vegtunneler (kapittel 7). Hvelvene monteres på bergsikret berg. Konstruksjonene som skal benyttes er betongelementer, sprøytebetong og kontaktstøpt vann- og frostsikringshvelv.