For utfyllende retningslinjer og regelverk angående drift og vedlikehold i tunnel, kontakt Vegdirektoratet, Vegforvaltning og utvikling, v/Oddvar Kaarmo (oddvar.kaarmo@vegvesen.no)

Angående forsknings- og utviklingsarbeider innenfor drift- og vedlikehold i tunnel kontaktes Vegdirektoratet, Tunnel og betong, v/Harald Buvik (harald.buvik@vegvesen.no)