Hovedinndelingen består av elektroenergi (elektroteknikk), elektronikk (IKT) og automasjon. I tillegg finnes spesielle områder som fly, jernbane og skip (maritime anlegg). Hvert av disse områdene er igjen delt inn i undergrupper.

Fagene er sterkt regulert av lover, forskrifter og normer. Det betyr at regelverket bestemmer hvem som får gjøre hva (kompetansekrav og autorisasjoner), sikkerhetskrav, materiellkrav og funksjonskrav. Det utarbeides for tiden en ny håndbok innen elektroteknikk.