Kravene til dokumentasjon gjelder både ved nybygging og vedlikehold der vegforvalter er ansvarlig for å oppdatere dokumentasjonen ved utførte endringer.

Prosjektleder vegforvalter/byggherre er ansvarlig for at dokumentasjonen blir utarbeidet og levert til arkivering. Normalt utarbeides dokumentasjonen av hovedentreprenør med bistand fra underleverandører.

Relevante dokumenter der krav til dokumentasjon er beskrevet

  • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (veglys i dagen)
  • Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg
  • NEK 400 og NEK 700 serien (701-702-703)
  • Maskinforskriftene
  • Ekomforskriften
  • Håndbok N300 Trafikkskilt
  • Håndbok N303 Trafikksignalanlegg
  • Håndbok N500 Vegtunneler
  • Håndbok N601 Elektriske anlegg

Spørsmål

Har du spørsmål, kan du kontakte oss på epost   eller