Løsninger for vann- og frostsikring i tunneler med tilhørende tegninger av tre hvelvkonstruksjoner.

Statens vegvesen rapport nr. 510 Gode løsninger for vann- og frostsikring i tunneler: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage) gir en orienterende beskrivelse med tilhørende tegninger av tre hvelvkonstruksjoner; nettarmert sprøytebetong med nedre føringskant i betong, nettarmert sprøytebetonghvelv med veggelementer og betongelementhvelv. Den første hvelvløsningen i tunneltverrsnitt T9,5 og de to andre i tunneltverrsnitt T10,5.

Rapporten er utarbeidet som et hjelpemiddel for de prosjekterende og er ikke en mal. Ved bruk av rapporten må innhold sjekkes opp mot gjeldende regelverk. 

Vedlegg til Statens vegvesens rapport nr. 510

PE-hvelv med føringskant av betong tunneltverrsnitt T9,5

PE-hvelv med veggelementer tunneltverrsnitt T10,5

PE-hvelv med veggelementer tunneltverrsnitt T10,5