Løsninger for vann- og frostsikring i tunneler med tilhørende tegninger av tre hvelvkonstruksjoner.

Statens vegvesen rapport nr. 510 Gode løsninger for vann- og frostsikring i tunneler: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (Brage) gir en orienterende beskrivelse med tilhørende tegninger av tre hvelvkonstruksjoner; nettarmert sprøytebetong med nedre føringskant i betong, nettarmert sprøytebetonghvelv med veggelementer og betongelementhvelv. Den første hvelvløsningen i tunneltverrsnitt T9,5 og de to andre i tunneltverrsnitt T10,5.

Rapporten er utarbeidet som et hjelpemiddel for de prosjekterende og er ikke en mal. Ved bruk av rapporten må innhold sjekkes opp mot gjeldende regelverk. 

Vedlegg til Statens vegvesen rapport nr. 510
pdf-format:
Tegningsliste
PE-hvelv med føringskant av betong tunneltverrsnitt T9,5 (original) 
PE-hvelv med føringskant av betong tunneltverrsnitt T9,5 (revidert 13.02.2017)
PE-hvelv med veggelementer tunneltverrsnitt T10,5 (original)
PE-hvelv med veggelementer tunneltverrsnitt T10,5 (revidert 13.02.2017)
Betongelementhvelv tunneltverrsnitt T10,5 (original)
Betongelementhvelv tunneltverrsnitt T10,5 (revidert 13.02.2017)

Vedlegg til Statens vegvesen rapport nr. 510
dwg-format:
PE-hvelv med føringskant av betong tunneltverrsnitt T9,5
J100Oversikt, detaljer
J101Detaljer
J102Føringskant, detaljer
J103Supplerende membran ved tverrsnittsendring. Prinsipp, montasje
J104Innfesting av ventilatorer
J105Trekkerørsføring til tekniske installasjoner
J106Innfesting av bjelker for skilt og annet utstyr (original)
J106Innfesting av bjelker for skilt og annet utstyr (revidert 13.02.2017)
J107Brannseksjonering, brannsperrer
J110Tilslutning av PE-hvelv mot portaler. Detaljer
PE-hvelv med veggelementer tunneltverrsnitt T10,5
J200Veggelementer. Oversikt, detaljer
J201PE-hvelv. Oversikt, detaljer
J202Detaljer PE-hvelv, dilatasjonsfuger
J203Supplerende membran ved tverrsnittsendring. Prinsipp, montasje
J204Innfesting av ventilatorer
J205Trekkerørsføring til ventilatorer. Detaljer
J206Trekkerør til skilt
J207Trekkerør til fartsgrenseskilt
J208Trekkerør til rømningslys. Prinsipp, detaljer (original)
J208Trekkerør til rømningslys. Prinsipp, detaljer (revidert 13.02.2017)
J209Spregningsplan nødstasjoner
J210Nødstasjoner, detaljer
J211-J213Trekkekum TK1, TK2 og TK3 (original)
J211-J213Trekkekum TK1, TK2 og TK3 (revidert 13.02.2017)
J214Rørkryss, detaljer. Trekkerør til kabelstige v/nødstasjoner
J215Innfesting av bjelke for skilt og annet utstyr (original)
J215Innfesting av bjelke for skilt og annet utstyr (revidert 13.02.2017)
J216Brannseksjonering.Brannsperrer
J217Tilslutning av hvelv mot portaler. Oversikt
J218Tilslutning av hvelv mot portaler. Detaljer (original)
J218Tilslutning av hvelv mot portaler. Detaljer (revidert 13.02.2017)
J220Veggelement. Armering, detaljer
PE-hvelv med veggelementer tunneltverrsnitt T10,5
J1050Veggelementer, detaljer
J1051Takelementer, detaljer
J1060Prinsippskisse montering av hvelv i nisjer, og ved breddeutvidelser
J1075Brannseksjonering i tunnel. Brannsperrer
J1100Sprengningsplan nødstasjoner
J1101Nødstasjoner, detaljer
J1102Innfesting av ventilatorer
J1103Trekkerørsføring til ventilatorer
J1104Innfesting av bjelker for skilt og annet utstyr
J1105Diverse trekkerør til skilt
J1116Trekkerørsføring til rømningslys. Prinsipp, detaljer
J1150-J1152Trekkekum TK1, TK2 og TK3 (original)
J1150-J1152Trekkekum TK1, TK2 og TK3 (revidert 13.02.2017)
J1155Rørkryss, detaljer. Trekkerør til kabelstige v/havarinisjer
J1160Tverrforbindelser. Oversikt rømningskulvert (original)
J1160Tverrforbindelser. Oversikt rømningskulvert (revidert 13.02.2017)
J1162Tverrforbindelser. Rømingskulvert. Snitt, detaljer
J1163Tverrforbindelser. Brannvegg. Snitt og detaljer
J1164Tverrforbindelser. Skiver for innfesting av veggbolter. Oversikt, detaljer
J1200Oversikt tekniske anlegg, Eksempel
J1201Tilslutning av hvelv mot portaler, detaljer