Statens vegvesens håndbøker er inndelt i ti hovedtemaer med hver sin unike 100-nummerserie. Håndbøker som omhandler krav og veiledning for prosjektering og bygging av tunneler på offentlig veg har nummer i 500-serien.