Rapporten gir også en oversikt over kursvirksomhet, engasjement i nasjonale og internasjonale komiteer, arbeidsgrupper og utvalg, samt en oversikt over internasjonale publikasjoner og foredrag.

Forskningsprosjekter og annen virksomhet : Tunnel- og betongseksjonen 2012