Nyhetsbrevene som seksjonen utgir med nyheter på seksjonen og i bransjen er også med i rapporten.

Forskningsprosjekter og annen virksomhet : Tunnel- og betongseksjonen 2013