Halve 2016 er straks bak oss – og for et halvår! Vi har avsluttet Varige konstruksjoner med stor suksess – en viktig milepel for seksjonen og etaten. Det jobbes godt med FoU på mange fagområder, og to forprosjekt til nye FoU-program er i full blomst. Mye trøkk på revisjon av viktige håndbøker, og det er som vanlig mange rådgivningsoppgaver for prosjektene ute, både nybygg og rehabilitering.

Nyhetsbrevet er derfor denne gangen på mange sider, så finn en plass i skyggen og nyt sommerlektyren fra oss.