Med visshet om gode leveranser innen håndbøker (N500, V520 og input til kommende revisjon av prosesskoden og N200 på nyåret), innen kunnskap- og kompetanse-utvikling (Varige konstruksjoner og annen FoU innen tunnel og betong), innen rådgivning og byggherrestøtte, med mange bransjemøter i tillegg til kurs og opplæring, tar vi juleferie med god følelse.