Hovedfokuset i dette nyhetsbrevet har vært vår bergsikringsfilosofi, og hvordan sikringen av våre vegtunneler foregår i praksis. I tillegg kan du lese om pågående aktiviteter og kommende arrangementer.