I dette nyhetsbrevet fra Tunnel- og betongseksjonen kan du blant annet lese om fagdagen til etatsprogrammet Varige konstruksjoners - «Fra forfall til kvalitet», den nyutgitte veilederen for inspeksjon av berg og bergsikring, arbeid i forbindelse med forsvarlig deponering av alunskifer på vegprosjektet Rv4 Gran grense – Jaren, endringer i sprengningskapitlet i prosesskode 1, og mye mer.