I dette nyhetsbrevet fra Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet presenteres en smakebit av hva det jobbes med i etatsprogrammet Varige konstruksjoner. Varige konstruksjoner har som hovedmål å legge til rette for at riktige materialer og produkter benyttes på riktig måte i Statens vegvesen sine konstruksjoner.

Videre kan du lese om den nye avtalen som Statens vegvesen har inngått med Indonesia om tunnelteknologi, et nytt nordisk samarbeidsprosjekt med formål å utvikle en prøvingsmetode for kloridbremsende overflatebehandling for betong, håndtering av alunskifer i veganlegg, og mye mer.