Statens vegvesen gir hvert år ut mange faglige rapporter og publikasjoner. Disse er ofte resultat av intern faglig forskning og utviklingsarbeid i Statens vegvesen. Rapportene legges fortløpende ut her.

Oversikt over viktige publikasjoner innen fagområdet tunnel.

Nr.TittelUtgiverPublisert
606SluttrapportStatens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
562Fremtidens tunnelbelysningStatens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
560Kunnskapsstatus for tunnelbelysning i NorgeStatens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
559Energieffektive tunneler - ENERTUN - D5.1Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
558Energieffektive tunneler - ENERTUN - D4.1Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
557Nye materialer for bruk i tunnel og bruStatens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
556Energieffektive tunneler - ENERTUN - D3.1Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
555Energieffektive tunneler - ENERTUN - D2.2Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016 
552Energieffektive tunneler - ENERTUN - D2.1Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
551Energieffektive tunneler - ENERTUN - D1.1Statens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
475Tilstandskontroll av sprøytebetong i sju tunnelerStatens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
470Tilstand av ulike typer vann og frostsikringshvelvStatens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
466Korrosjonsforsøk på bolter i OslofjordtunnelenStatens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2016
410Korrosjonsbeskyttelse i tunneler - revidertStatens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2015
334Gode løsninger for vegtunnelerStatens vegvesen, FoU-programmet Varige konstruksjoner2014
650Rensebasseng i Region sør: Tilstandskartlegging 2015Statens vegvesen, Region sør2016
462Miljøkartlegging av produkter for overflatebehandling av betong i tunnel- og brukonstruksjoner og produkter for berginjeksjonStatens vegvesen, Vegdirektoratet2015
324Bruk av TBM til driving av vegtunneler i NorgeStatens vegvesen, Vegdirektoratet2014
322Digitale geologiske kompass: nøyaktighet av strøk- og fallmålinger med smarttelefoner og nettbrettStatens vegvesen, Vegdirektoratet2014
199Inspeksjon av berg og bergsikring i vegtunneler   Statens vegvesen, Vegdirektoratet2013
193Kartlegging under driving med Novapoint TunnelStatens vegvesen, FoU-programmet Moderne vegtunneler2013
127HovedrapportStatens vegvesen, FoU-programmet Moderne vegtunneler2012
619Renholdsforsøk i tunnel og gate i Trondheim våren 2015: Strindheimtunnelen og Haakon VII gate Statens vegvesen, Vegdirektoratet2016
521Laboratorietester - rensing av vaskevann fra NordbytunnelenStatens vegvesen, Vegdirektoratet2016
498Litteraturundersøkelse - mobile renseløsninger: For vaskevann fra veitunnelerStatens vegvesen, Vegdirektoratet2016
407Erfaringsrapport E18 Bjørvikatunnelen: FotodokumentasjonStatens vegvesen, Region sør2016
397Beredskapsanlyse for Fv64 FannefjordtunnelenStatens vegvesen, Region midt2015
390Måling av NO, NO2, PM2,5 og PM10 i vegtunnelar: Alternative tiltak mot svevestøv i RogfastStatens vegvesen, Region vest2016