I eksisterende tunneler skal N500 følges ved oppgradering av bergsikring, drenering, vann- og frostsikring, automasjon, sikkerhetsinstallasjoner og overvannshåndtering.

Se også N500 Vegtunneler