Vegnormal N601 stiller krav til elektriske anlegg i veginfrastruktur.

Vegnormalen skal gjøre det enklere a koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved planlegging, installasjon, verifikasjon, dokumentasjon og bestilling av el-anlegg i vegsektoren.

Se også N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg