Her finner du relevante retningslinjer og veiledninger for fagområdet.

Krav og veiledning for prosjektering og bygging av tunneler på offentlig veg. Deltema er tverrprofilbredde, geologiske undersøkelser, trafikk- og brannsikkerhet, ventilasjon, belysning, drenering, stabilitetssikring, vann- og frostsikring og tekniske anlegg.

 

Håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler

RETNINGSLINJER Utgitt
2021

Håndbok R512 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i vegtunneler under drift

RETNINGSLINJER Utgitt
2020

N-V521 Geologi og bergsikring i tunnel

VEILEDNING Utgitt
2023