Leder for seksjon drift, vedlikehold og vegteknologi i Vegdirektoratet:

Trond Michael Andersen

e-post: trond.michael.andersen@vegvesen.no

Telefon: 952 69 164