Leder for seksjon drift, vedlikehold og vegteknologi i Vegdirektoratet:

Trond Michael Andersen
e-post: trond.michael.andersen@vegvesen.no
telefon: 952 69 164