Kurset er primært et tilbud til planleggere og byggherreansatte som har behov for en viss grunnkunnskap innen vegteknologi og som ikke kjenner faget særlig godt fra før.

Hovedtema

  • Dimensjonering etter håndbok N200 Vegbygging
  • Grunnforhold og teleproblematikk
  • Drenering
  • Skademekanismer
  • Materialer til vegbygging
  • Tilstandsregistrering
  • Miljøutfordringer
  • Vegteknologi i praksis