Kurset er primært et tilbud til planleggere og byggherreansatte som har behov for en viss grunnkunnskap innen vegteknologi og som ikke kjenner faget særlig godt fra før.

Hovedtemaene på kurset er

  • dimensjonering av veger
  • grunnforhold og teleproblematikk
  • drenering av veger
  • materialer til vegbygging
  • kvalitetskontroll
  • tilstandsregistrering
  • litt om dekkevedlikehold
  • litt om miljø
  • m m

Både eksterne og interne deltakere

Av totalt 70 kursplasser er ca. 15 reservert deltakere fra entreprenører, rådgivere og andre aktører i bransjen.

EKSTERNE melder seg på her 

INTERNE melder seg på på kurskalenderen

NB: Etter påmeldingsfristens utløp 1. september anses alle påmeldinger som bindende.

Kostnader

Pris for å delta på kurset er 1090 kr (2 dagpakker à 545,- kroner på hotellet - ingen kursavgift ut over dette). Den enkelte deltaker betale dette til hotellet i løpet av de to kursdagene.

Overnatting

Den enkelte deltaker må selv bestille og dekke ev. utgifter til reise og opphold.

Kursarrangør har ikke forhåndsreservert rom på hotellet der kurset arrangeres.