Problemer og spørsmål?

Kontakt Statens vegvesen BSS, telefon 24 05 80 00.

Endringer/forbedringer

Har du innspill til forbedringer eller mener det er nødvendig med faglige endringer i applikasjonen, kan du henvende deg til leder i faggruppene som er opprettet for å kvalitetssikre applikasjonen og bidra med videreutvikling innenfor den enkelte modul.

Fagansvarlige Labsys

Asfalt: Einar Aasprong, e-post:

Betong: Erik Sveen, e-post:

Geoteknikk: Jan Inge Senneset, e-post:

Stein: Arnhild Ulvik, e-post:

Bindemidler: Thomas Haukli Fiske, e-post: 

LABSYS