Videoene er for brukere av LABSYS 2011 og omhandler grunnleggende funksjonalitet og bruk av programmet.

Eksempel på prøver og analyser er hentet fra fagmodulen asfalt.

1. Innledning

2. Tilgang innstillinger

3. Ny prøve

4. Nytt oppdrag

5. Asfaltrapport

6. Resept

7. Innlogging, roller, matriser

Sist oppdatert:

LABSYS