Videoene er for brukere av LABSYS 2011 og omhandler grunnleggende funksjonalitet og bruk av programmet.

Eksempel på prøver og analyser er hentet fra fagmodulen asfalt.

1. Innledning

video1

2. Tilgang innstillinger

video2

3. Ny prøve

video3

4. Nytt oppdrag

video4

5. Asfaltrapport

video5

6. Resept

video6

7. Innlogging, roller, matriser

video7 

LABSYS