LABSYS 2011 er tilgjengelig for skoler og Statens vegvesens samarbeidspartnere og har ingen lisenskostnader.

Kontakt Statens vegvesen på e-post  for å få tilgang for virksomheten til Labsys.

Hver virksomhet vil få opprettet en administrator. Administratoren er ansvarlig for å melde inn nye brukere, ved å kontakte Statens vegvesens brukerservice BSS på telefon 24 05 80 00.

Applikasjonen ligger på servere i Statens vegvesen og det er ikke behov for lokal installasjon. Statens vegvesen forvalter systemet både for interne og eksterne brukere.

Eksterne brukere (utenfor Statens vegvesen) får egen prosedyre for innlogging som sikrer mot innsyn fra andre brukere.

LABSYS