Vegdekkenes overflatetilstand måles ved hjelp av det laserbaserte målebilsystemet ViaPPS (Pavement profile skanner).

Data for spordybde/jevnhet på tvers (mm), ujevnhet (IRI – mm/m) og tverrfall (%) registreres pr. kjørefelt, bearbeides og lagres i Norsk vegdatabank (NVDB) for hver 20 meter. Tekstur i form av MPD blir beregnet.

Rådata fra registreringen kan i tillegg inspiseres i egen applikasjon. Disse vil gi detaljert informasjon om vegens tverr- og langsgående profil. Blant annet kan man identifisere både oppmerking, sprekker og dekkeoverflatens homogenitet fra disse rådata.

Utførelse av målingene er beskrevet i håndbok R211 Feltundersøkelser.