Tekstur eller ruhet måles med ViaPPS samtidig med spor, ujevnheter og tverrfall.

Tekstur kan deles inn i mikro-, makro- og megatekstur, og det er makroteksturen vi registrerer med vårt måleutstyr. Denne verdien sier noe om hvor ru vegbanen er i et område fra 0,5 til 50 cm. Makrotekstur benevnes som oftest som Mean Profile Depth (MPD), eller Mean Texture Depth (MTD).

Teksturdata kan brukes for å finne strekninger som kan være potensielt glatte. Lave teksturverdier vil som regel bety lave friksjonsverdier.