Samtidig med spor- og jevnhetsregistreringer tas det stillbilder av vegen og det nærmeste sideterrenget for hver 20 meter.

Bildene kan vises enkeltvis i hvilket som helst bildevisnings/-behandlingsverktøy (jpg-format). Det er laget et dataprogram, ViaPhoto, som gjør det enklere å vise bildene. I ViaPhoto er det funksjoner for visning av flere bilder, visning av begge kjøreretninger samtidig, kunne simulere ”kjøring” av vegen i ønsket hastighet og mulighet for å måle virkelige bredder på ulike objekter. Breddemåling egner seg bra til f.eks. å beregne omfang på tiltak der vegbredder ikke er kjent (linjal-/målestokkfunksjon).

Telling av ulike objekter er også enkelt. Antall kummer, sluker, skilt, lengde på rekkverk og kantstein finnes enkelt ut fra disse bildene.